Hof Den Haag oordeelt dat de tariefsaanpassing eigen woning niet alleen van toepassing is in de situatie dat sprake is van per saldo negatieve inkomsten eigen woning. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X heeft een eigen woning. In de jaren 2015-2018 geldt de tariefaanpassing voor de aftrekbare kosten van zijn eigen woning. X is het hier niet mee eens. De tariefaanpassing eigen woning zou volgens X alleen van toepassing moeten zijn als er sprake is van een daadwerkelijk genoten fiscaal voordeel. In hoger beroep is de tariefaanpassing in geschil.

Hof Den Haag (V-N 2023/25.1.2) oordeelt dat de inspecteur de tariefaanpassing voor de aftrekbare kosten van de eigen woning terecht en op juiste wijze heeft toegepast. Anders dan X betoogt volgt uit de wetsgeschiedenis niet dat het de bedoeling van de wetgever was dat de tariefaanpassing eigen woning alleen van toepassing is als sprake is van per saldo negatieve inkomsten uit eigen woning. X’ uitleg van het begrip ‘fiscaal voordeel’ is onjuist. De wetgever heeft er bewust voor gekozen de tariefaanpassing eigen woning te koppelen aan de aftrekbare kosten voor de eigen woning en niet mede aan de bijtelling ingevolge het eigenwoningforfait. X’ hoger beroep is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 45aa

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Wet inkomstenbelasting 2001 2.10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 16 november

Informatiesoort: VN Vandaag

659

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen