De Staatssecretaris van Financiën heeft het Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting geactualiseerd. Er is een goedkeuring opgenomen voor de situatie waarbij de politie- of brandweer-instantie als (afwijkend) houder van het motorrijtuig staat geregistreerd. Daarnaast zijn er enkele redactionele wijzigingen.

De goedkeuring in onderdeel 3.11.1 betreft een vrijstelling van MRB voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door de politie of de brandweer. Er gelden wel voorwaarden. Zo moet de politie- of brandweer-instantie gezamenlijk met de kentekenhouder een verzoek indienen om afwijkend houderschap.

Het nieuwe kaderbesluit treedt in werking op 16 november 2023. Het besluit van 16 december 2021 (V-N 2022/5.6.3) wordt ingetrokken.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 november

Informatiesoort: VN Vandaag

218

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen