De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het wrakingsverzoek van X met betrekking tot de behandelend rechter in de hoofdzaak niet-ontvankelijk en stelt de wrakingsverzoeken met betrekking tot de leden van de wrakingskamer buiten behandeling. Vanwege misbruik van de wrakingsprocedure kondigt het hof aan dat een volgend verzoek tot wraking in de hoofdzaak niet in behandeling wordt genomen.

X gaat in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Op 24 augustus 2023 vindt de zitting bij het hof plaats, op 11 september 2023 wraakt X de raadsheer die de zaak op zitting behandelde. Als de wrakingskamer weigert heimelijk gemaakte opnamen van de zitting bij het hof te beluisteren, besluit X ook de leden van de wrakingskamer te wraken.

De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het wrakingsverzoek van X met betrekking tot de behandelend rechter in de hoofdzaak niet-ontvankelijk en stelt de wrakingsverzoeken met betrekking tot de leden van de wrakingskamer buiten behandeling. Het wrakingsverzoek gericht tegen de raadsheer die de hoofdzaak ter zitting behandelde is 2,5 week na afloop van de zitting ingediend en niet-ontvankelijk verklaard. Het wrakingsverzoek met betrekking tot de leden van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gesteld omdat het in feite slechts een poging is om een rechtsmiddel aan te wenden tegen de beslissing van de wrakingskamer om heimelijk gemaakte opnamen van de zitting in de hoofdzaak door X niet te beluisteren. Vanwege het misbruik van de wrakingsprocedure kondigt het hof aan dat een volgend verzoek tot wraking in de hoofdzaak niet in behandeling wordt genomen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 8:18

Wet op belastingen van rechtsverkeer 8:16

Wet op belastingen van rechtsverkeer 8:15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 16 november

Informatiesoort: VN Vandaag

390

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen