De Staatssecretaris van Financiën heeft de universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften voor de conditionele bronbelasting op dividenden vastgesteld.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de Wet bronbelasting 2021 uitgebreid met de heffing van een conditionele bronbelasting op dividenden. De Uitvoeringsvoorschriften conditionele bronbelasting op dividenden bevatten voorschriften voor de uitvoering van het dividendartikel in door Nederland gesloten bilaterale belastingverdragen en regelingen, alsook in het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan. Het besluit treedt in werking op 16 november 2023 en vindt toepassing op dividenden die zijn betaald op of na 1 januari 2024.

Lees ook het thema Bronbelasting op dividenden.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 november

Informatiesoort: VN Vandaag

416

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen