Hof Amsterdam oordeelt dat het hoger beroep van X ontvankelijk is. Op de envelop staat geen poststempel, zodat op grond van de twee(werk)dagenregel wordt aangenomen dat het beroepschrift tijdig ter post is bezorgd.

Aan X is een dwangbevel met invorderingskosten betekend in verband met een VPB-aanslag. Na (herhaald) bezwaar zijn die kosten verminderd tot nihil. Het verzoek om een bezwaarkostenvergoeding is afgewezen vanwege het ontbreken van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. De gemachtigde treedt op als vertegenwoordiger van het privébedrijf van de enige bestuurder van X en die bestuurder is tevens werknemer van de cv, waarvan X de beherend vennoot is. Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft X geen recht heeft op een bezwaarkostenvergoeding, omdat de dwangbevelkosten uitsluitend uit oogpunt van doelmatigheid tot nihil zijn verminderd en wel rechtmatig waren. Het onderhavige beroep is voorts niet-ontvankelijk, omdat deze is gericht tegen de tweede uitspraak op bezwaar. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn volgt een immateriële schadevergoeding van € 500. X gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat de mededeling inzake het verrekenen van de in rekening gebrachte dwangbevelkosten met de betaling van de VPB-aanslag geen voor bezwaar vatbare beschikking is. Het hoger beroep van X is ontvankelijk. Op de envelop staat geen poststempel, zodat wordt aangenomen dat het beroepschrift tijdig ter post is bezorgd. De laatste dag van de hogerberoepstermijn is namelijk (vrijdag) 26 november 2021 en het beroep is dinsdag 30 november 2021 door het hof ontvangen (zie HR 14 oktober 2011, 11/01261, V-N 2011/52.5; tweedagenregel). De rechtbank heeft verzuimd om conform het verzoek van X te bepalen dat de Staat wettelijke rente verschuldigd is over de vergoedingen van de immateriële schade en het griffierecht, als deze bedragen niet tijdig zijn voldaan. Het beroep van X is gegrond. Als proceskosten krijgt X een reiskostenvergoeding van € 8,76, een verletkostenvergoeding van € 99,83 en € 10 voor het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister. X krijgt geen vergoeding voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand (zie Hof Amsterdam 7 februari 2023, 22/00312, V-N 2023/19.23.9, ro. 5.4 t/m 5.8).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:24

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 30 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

538

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen