Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat in 2012 terecht geen vrijstelling van de volksverzekeringen is verleend aan de Belgische X.

X is woonachtig in Nederland en heeft de Belgische nationaliteit. X ontvangt vanuit België pre-pensioenuitkeringen. In 2014 vraagt X bij de SVB ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen. De SVB keurt het verzoek om ontheffing goed. Op een later moment vraagt hij tevens een ontheffing aan voor het jaar 2012. Dit verzoek wordt afgewezen door de SVB vanwege het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van de ontheffing. In de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2012 geeft X aan vrijgesteld te zijn voor de volksverzekeringen. De inspecteur corrigeert de aangifte en legt een aanslag op zonder toepassing van de vrijstelling van de volksverzekeringen en stelt dat de ontheffing niet van toepassing is voor het jaar 2012.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat terecht geen vrijstelling van de volksverzekeringen is verleend. Nu de wettelijk vereiste ontheffing van de SVB ontbreekt, is de inspecteur niet gehouden om een vrijstelling van de volksverzekeringen toe te kennen. Het hoger beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Internationale sociale zekerheid.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 22

Rubriek: Premieheffing

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

  322
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen