De termijn voor het verlenen van een teruggave naar aanleiding van een ingediende aangifte of suppletie omzetbelasting is door de Staatssecretaris van Financiën verduidelijkt. Dit naar aanleiding van Kamervragen van Kamerlid Lodders van de VVD.

Na ontvangst van een verzoek om teruggave omzetbelasting heeft de inspecteur een redelijke termijn om op het verzoek te beslissen. Deze termijn bedraagt maximaal acht weken. Indien niet binnen acht weken kan worden beslist, is de inspecteur mogelijk belastingrente verschuldigd.

De teruggaafbeschikking moet in ieder geval binnen een redelijke termijn na de termijn van acht weken worden afgegeven, maar wat die redelijke termijn dan is, wordt niet verduidelijkt. Na het afgeven van de teruggavebeschikking heeft de inspecteur nog zes weken om het bedrag van de teruggave uit te betalen. Indien de termijn van zes weken niet wordt gehaald, is de inspecteur invorderingsrente verschuldigd.

Er zijn geen cijfers bekend over hoe vaak de Belastingdienst te laat terugbetaald. Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar hoeveel klachten de Belastingdienst jaarlijks krijgt over de afhandeling van de aangifte omzetbelasting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 januari

114

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen