Staatssecretaris Snel heeft besloten tijdelijk gebruik te maken van externe inhuur van een bureau dat medewerkers in dienst heeft die direct inzetbaar zijn en ervaring hebben met het behandelen van bezwaren voor andere overheidsorganisaties. Deze medewerkers gaan volledig onder verantwoordelijkheid van de inspecteur en onder toezicht van de Belastingdienst opereren. Dat antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen over het bericht dat de Belastingdienst externe inhuur gaat inzetten bij de bezwaarbehandeling (zie ook V-N 2018/66.14).

Volgens de staatssecretaris is het voldoen aan wet- en regelgeving een voorwaarde voor de inzet van deze externe inhuur. Naast de gebruikelijke geheimhoudingsplicht in de Rijksinkoopvoorwaarden zal in de uitvraag voor de gevraagde dienstverlening als eis worden opgenomen dat door het in te huren bureau in te zetten personen een verklaring naar het Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen ondertekenen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 januari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen