Rechtbank Overijssel oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onjuiste balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

X is een oud-belastinginspecteur en is van plan om een nieuw ziekenhuis te laten bouwen. Deze 'Hansa Oncology Clinic' zou worden gevestigd in Boxmeer. Een bv van X sluit hiertoe in november 2009 een koopovereenkomst met de gemeente Boxmeer voor de aankoop van 30.000 m2 grond voor € 3.300.000 exclusief BTW en overdrachtsbelasting. Met uitzondering van een aanbetaling van 10% heeft dit geen enkel vervolg gekregen. De bv vraagt op basis van de concept-akte van levering wel de volledige voorbelasting van € 597.949 terug. In latere jaren wordt met valse facturen ook BTW voor niet verricht werk teruggevraagd.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onjuiste balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Gezien zijn fiscale opleiding en zijn voormalige functie als belastinginspecteur voor ondernemingen moet X hebben geweten dat de grond niet als actiefpost op de balans mocht worden vermeld. De opleiding en functie is tevens een strafverzwarende omstandigheid. Mede rekening houdend met het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X een celstraf van 24 maanden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Strafrecht 57

Wetboek van Strafrecht 51

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Rechtbank Overijssel

Rubriek: Strafrecht, Omzetbelasting, Belastingrecht algemeen

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  881
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen