Hof Den Haag oordeelt dat X voor het parkeren buiten het vergunningsgebied terecht naheffingsaanslagen parkeerbelasting heeft gekregen.

Aan X is een aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. X beschikt over een parkeervergunning voor bezoekers voor een ander gebied en verkeerde in de veronderstelling dat deze geldig was in het gebied waar hij parkeerde.

Hof Den Haag oordeelt dat X voor het parkeren buiten het vergunningsgebied terecht naheffingsaanslagen parkeerbelasting heeft gekregen. De afbakening van het vergunningsgebied is eenduidig en niet vatbaar voor misverstanden. Het komt voor rekening van X dat hij buiten het gebied heeft geparkeerd met zijn (bezoekers)vergunning. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd. Het hof verwerpt het standpunt van X dat hij door het enkel beschikken over een postbus zonder inschrijving van zijn feitelijke woonadres bij de gemeente beschermd is tegen bekeuringen. Voor een beroep op bescherming vanuit het strafrecht – wat daarvan ook zij – als verweer tegen een bestuursrechtelijke naheffingsaanslag is geen steun te vinden in het recht. Het hof oordeelt verder dat de naheffingsaanslagen rechtsgeldig aan X bekend zijn gemaakt. Het gelijk is aan de heffingsambtenaar.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  284
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen