Staatssecretaris De Vries van Financiën informeert de Tweede Kamer door middel van een actualiteitenbrief over een aantal ontwikkelingen bij de Dienst Toeslagen. Ook legt zij een conceptbesluit over de kwijtschelding van toeslagenschulden voor.

Toeslagengerechtigden waarvan in de periode van 1 januari 2014 tot 1 april 2021 een verzoek om minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) onterecht door de Belastingdienst is afgewezen, krijgen compensatie. De uitwerking van dit beleid wordt vastgesteld in de Wet tegemoetkoming onterechte afwijzing buitengerechtelijke schuldregeling dat in september 2024 wordt ingediend en naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treedt.

Toegezegd is vooruitlopend op wetgeving toeslagenschulden per 1 juli 2024 kwijt te gaan schelden op basis van een beleidsbesluit. Het conceptbesluit geeft de Belastingdienst en Dienst Toeslagen de mogelijkheid om belasting- en toeslagenschulden onder voorwaarden kwijt te schelden.

Daarnaast wordt de Kamer geïnformeerd over de integrale strategie die gericht is op niet-gebruik van toeslagen. Het streven is om in 2024 op grotere schaal een attenderingsactie op zorgtoeslag uit te voeren zodat mensen de mogelijkheid hebben om tot en met 1 september toeslagen over het voorgaande jaar aan te vragen.

Tevens besteedt de brief aandacht aan ouders die vorderingen hebben betaald tijdens de pauzering van de vorderingen. Zij hebben recht op restitutie van de schulden die voor 1 januari 2021 zijn ontstaan en later in aanmerking kwamen voor kwijtschelding. Dit wordt zo snel mogelijk rechtgezet. Eerst wordt uitgezocht om hoeveel gedupeerden het gaat, wat de omvang van de onverschuldigde betalingen is en hoe lang ouders hebben doorbetaald.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

115

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen