De Tweede Kamer verzoekt de regering ondernemers onder voorwaarden extra uitstel tot zeven jaar te geven om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt. Een motie van die strekking is op 7 juli 2022 aangenomen.

Het gaat om ondernemers waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is. Zij moeten hier op verzoek en na een lichte toets voor levensvatbaarheid gebruik van kunnen maken. De motie is ingediend bij het debat over het coronasteunpakket.

Het kabinet heeft een aantal scenario’s uitgewerkt hoe om te gaan met de openstaande belastingschuld bij ondernemers veroorzaakt door corona.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1213
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen