Volgens Hof 's-Hertogenbosch heeft de inspecteur heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de inhoudingsplichtige betrokken was bij het opstellen van de aangifte of had moeten twijfelen aan de deskundigheid van de ingeschakelde partij. De inspecteur mag geen vergrijpboete opleggen. Het ondertekenen van een aangifte is onvoldoende bewijs voor grove schuld.

Belanghebbende verstrekte een stagevergoeding. Daarnaast woont een van haar werknemers om niet in een woning eigendom van het concern waartoe belanghebbende behoort. In de loonaangifte zijn de looncomponenten niet of tegen een te laag bedrag meegenomen. De aangifte is verzorgd door een externe adviseur. Niet is gebleken dat de belanghebbende zelf bemoeienis had met de inhoud van de aangifte.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbende de loonaangiften moet corrigeren. Een vergrijpboete is echter niet aan de orde omdat de handelingen van de derde niet aan belanghebbende kunnen worden toegerekend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13

Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67cc

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting

Editie: 7 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  562
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen