Rusland heeft het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Rusland eenzijdig opgezegd. Toepassing van het belastingverdrag wordt per 1 januari 2022 beëindigd. Nederland blijft in gesprek met Rusland en blijft zich inzetten om nog dit jaar tot een oplossing te komen. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadat in januari 2020 ambtelijke overeenstemming werd bereikt over gedeeltelijke herziening van het belastingverdrag Nederland-Rusland, benaderde Rusland Nederland in augustus 2020 om de aanpassingen van het belastingverdrag op een aantal onderdelen te herzien. Er was geen sprake van enige onderhandelingsruimte. Het Russische voorstel is voor Nederland onacceptabel.

Vijlbrief gaat in op de gevolgen van het Russische besluit het belastingverdrag eenzijdig te beëindigen. Vanaf 1 januari 2022 kan onder omstandigheden een beroep op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 worden gedaan. Daarnaast kunnen bedrijven de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling toepassen. Het belangrijkste gevolg van een verdragsloze situatie is dat Rusland (hogere) bronbelastingen kan heffen op uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen. In de tweede plaats komen deze bronbelastingen in relatie tot de Russische Federatie in een verdragsloze situatie niet meer voor verrekening in aanmerking. Zonder een belastingverdrag wordt in relatie tot de Russische Federatie namelijk geen verrekening gegeven en worden deze betalingen in beginsel zowel in Nederland als in Rusland aan belastingheffing onderworpen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 juni

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen