Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X willens en wetens onjuiste aftrekken heeft geclaimd. Zijn donatie in het handgeschreven kasboek van de Islamitische Universiteit Europa is namelijk exact 10% van het in de IB-aangifte over 2013 opgevoerde bedrag aan giften en deze werd gedaan kort voordat hij zijn aangifte over 2013 deed. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X claimt in zijn IB-aangiften over 2012 en 2013 met succes aftrek voor giften aan de Islamitische Universiteit Europa (IUE). In 2013 start de Belastingdienst een onderzoek, waaruit blijkt dat de IUE in 2012 meer kwitanties heeft uitgeschreven dan in haar administratie zijn verantwoord en dat in 2013 slechts € 88.564 aan donaties is verwerkt, terwijl derden in totaal € 3.445.808 aan giftenaftrek voor haar claimen. In geschil zijn de IB-navorderingsaanslagen waarbij de aftrekken alsnog zijn gecorrigeerd, alsmede de vergrijpboetes. Volgens Rechtbank Den Haag slaagt de inspecteur niet in zijn bewijslast dat X voor 2012 opzet of grove schuld is te verwijten. De boete voor 2013 wordt verlaagd tot 50%. De inspecteur stelt in hoger beroep dat de boete voor 2012 75% moet zijn.

Hof Den Haag (V-N 2021/17.1.8) oordeelt dat X willens en wetens onjuiste aftrekken heeft geclaimd. Zijn donatie in het handgeschreven kasboek van de IUE is namelijk exact 10% van het in de aangifte over 2013 opgevoerde bedrag aan giften en deze werd gedaan kort voordat hij zijn aangifte over 2013 deed. De penningmeester van de IUE verkocht valse kwitanties voor rond de 10% tot 12% van de op de kwitanties vermelde giften en in zijn agenda van 28 februari 2014 staat een afspraak met X. Voor 2012 is de boete van 75% passend en geboden. Het beroep van de inspecteur is gegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 14 oktober

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

  314
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen