Het verhuren van een onzelfstandige werkruimte aan de eigen bv wordt niet aangemerkt als een economische activiteit, onder andere vanwege het gebrek aan een concurrentiepositie met andere verhuurders.

Dit blijkt uit informatie die ter beschikking is gesteld naar aanleiding van een WOB-verzoek over (het beleid inzake) de kwalificatie van de verhuur van een onzelfstandige werkruimte aan een gelieerde entiteit als zelfstandig verrichte economische activiteit voor de omzetbelasting.

Tot de verstrekte documenten behoort een kennisgroepstandpunt Ondernemerschap voor ter beschikking stellen werkkamer aan de eigen bv en verslagen van het landelijk vaktechnisch overleg OB, alsmede een verslag van het ketenoverleg vaktechniek OB.

In de documenten wordt naar aanleiding van onder andere het Borsele-arrest van Hof van Justitie EU van 12 mei 2016 (BNB 2016/186) geoordeeld dat er geen sprake is van het actief deelnemen aan de algemene markt van de kamer- of werkruimteverhuur. Eigenaren/bewoners van een woning verhuren doorgaans geen delen van hun woning zonder eigen opgang of entree als kantoorruimte aan willekeurige bedrijven. Hierdoor is er geen sprake van deelname aan het economisch verkeer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 14 oktober

Focus: Focus

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

  1057
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen