Een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte is een aanvraag in de zin van art. 1:3 lid 3 Awb. Dat is het standpunt van de Kennisgroep formeel recht van de Belastingdienst.

De vraag is opgekomen met betrekking tot de uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling). Een belastingplichtige die verzoekt om uitstel, verzoekt de inspecteur dus om een besluit te nemen.

Volgens art. 1:3 lid 3 Awb wordt onder aanvraag verstaan: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen. De definitie van het begrip ‘besluit’ staat in art. 1:3 lid 1 Awb: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het begrip besluit omvat ook de beschikking. Uit het arrest HR 13 juli 2007, 43699, BNB 2007/273, V-N 2007/33.6, kan worden opgemaakt dat de beslissing op een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte een zelfstandige beslissing is. Een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte is een niet voor bezwaar vatbaar besluit.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 9

Algemene wet bestuursrecht 1:3

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

387

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen