Naar aanleiding van een Woo-verzoek zijn meerdere interne documenten van de Belastingdienst openbaar gemaakt over fouten in de software voor het online doen van aangifte inkomstenbelasting. Meer specifiek gaat het om fouten in de berekening van het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting bij bepaalde soorten inkomen uit een EU-lidstaat of het Verenigd Koninkrijk.

De verzoeker heeft specifiek gevraagd om documenten over een vermeende onjuiste toepassing van de vrijstelling voor uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen afkoopsommen van pensioenuitkeringen. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 14 februari 2023, nr. 21/01650, V-N 2023/22.1.3 en het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019, nr. 18/03217, V-N 2019/35.6.

Tot de verstrekte documenten behoort een impactanalyse van de Belastingdienst naar aanleiding van dit Hoge Raad-arrest. Hieruit blijkt welke acties zijn genomen om de actuele wetgeving goed uit te voeren en het inkomen juist vast te stellen. Vanaf belastingjaar 2022 is het arrest verwerkt in de software. Verder zijn onder meer interne emails verstrekt over deze situatie, en over het herstel van de software voor de berekening van de algemene heffingskorting.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

312

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen