De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de woonlandfactoren vastgesteld voor het jaar 2024. Op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag worden jaarlijks deze woonlandfactoren vastgesteld voor de bijdragen die verdragsgerechtigden betalen.

De woonlandfactoren zijn van belang voor de berekening van de bijdrage als bedoeld in art. 69 Zvw die het CAK aan een verdragsgerechtigde in rekening brengt in verband met zorgprestaties die op grond van de Vo. (EG) 883/2004 of een socialezekerheidsverdrag voor rekening van Nederland komen. Heeft een verdragsgerechtigde recht op zorgtoeslag, dan is de hoogte van die toeslag ook afhankelijk van de woonlandfactor.

Met ingang van 1 januari 2023 is de berekeningsmethodiek van de woonlandfactor vereenvoudigd.

Wetsartikelen:

Wet op de zorgtoeslag 3

Zorgverzekeringswet 69

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Toeslagen en zorgverzekeringswet, Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

350

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen