Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen beantwoordt vragen van Kamerleden over de kwijtschelding van waterschapsbelasting. Waterschappen hebben reeds de mogelijkheid om belasting geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden en doen dit ook om mensen met lage inkomens te ontzien. De minister is niet bereid onderzoek te doen naar een progressieve waterschapsbelasting.

Kamerleden Kathmann en Thijsen (beiden PvdA) vinden dat waterschappen ruimer kwijtschelding moeten kunnen toepassen. Volgens de minister hebben waterschappen reeds een afgewogen instrumentarium dat recht doet aan het principe dat een ieder in beginsel gehouden is belastingen te betalen terwijl afwegingen met betrekking tot draagkracht mogelijk zijn. Ook wijzen waterschappen belastingplichtigen op mogelijkheden tot kwijtschelding, attenderen zij op de aanvullende bijstand en zijn er soepele betaalregelingen.

In de Waterschapswet is er een directe koppeling opgenomen tussen de taken die waterschappen uitvoeren en de heffingen die zij mogen opleggen. Voor decentrale overheden geldt een verbod van heffing naar inkomen, winst en vermogen. Volgens de minister blijkt uit de heersende leer dat dit ook van toepassing is op waterschappen.

Wetsartikelen:

Waterstaatswet 1900 144

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

121

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen