Staatssecretaris Van Rij van Financiën gaat in op vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie en de D66-fractie over het BNC-fiche Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering teveel ingehouden bronbelasting (FASTER). Hieruit blijkt dat voor kleine beleggers geen rapportageverplichting geldt.

Het Richtlijnvoorstel heeft als doel procedures voor het verminderen van overtollige bronbelasting te vereenvoudigen en misbruik tegen te gaan. Om dit te bewerkstelligen bevat het richtlijnvoorstel rapportageverplichtingen voor financieel intermediairs. Dit ziet op informatie over de houdsterperiode van de onderliggende effecten en informatie over financiële regelingen die verband houden met de effecten waarvoor de belastingplichtige om belastingvermindering verzoekt.

Ten aanzien van de rapportageverplichtingen van kleine beleggers is in het richtlijnvoorstel een de-minimisregel opgenomen voor gecertificeerde financiële instellingen (GFIs). Voorgesteld wordt dat GFIs geen informatie hoeven te verstrekken over financiële regelingen en over de houdsterperiode wanneer de dividenduitkering aan de desbetreffende belegger minder dan €1.000 betreft. Het kabinet overlegt met financiële instellingen die mogelijk geraakt worden door dit richtlijnvoorstel over de uitvoerbaarheid en gevolgen van het voorstel.

De staatssecretaris benoemt dat het kabinet zich wil inzetten om richtlijnprocedures in beginsel voor eenieder toegankelijk te maken, ongeacht de wijze waarop geïnvesteerd wordt, via een beleggingsfonds of direct. Deze neutraliteit wordt door de Europese Commissie onvoldoende gewaarborgd volgens het kabinet.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

267

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen