Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad en conform het compromis van partijen dat het historische tarief van het eerste halfjaar van 2012 kan worden toegepast, wat resulteert in een teruggaaf van € 364.

Vof X koopt in een andere EU-lidstaat een Suzuki Swift met schade, die de 'Wachten op keuring' (WOK) status krijgt. Vof X claimt in 2016 na herstel van de schade vergeefs toepassing van het BPM-tarief van vóór 1 juli 2012. De Hoge Raad (9 april 2021, 20/00708, V-N 2021/17.24.16) oordeelt dat moet worden onderzocht of op het tijdstip van registratie (20 juli 2016) in Nederland gebruikte auto's in de handel waren die (i) gelijksoortig zijn, (ii) een gelijke handelsinkoopwaarde hebben, (iii) in de maanden juli of augustus van 2012 voor het eerst op de weg in Nederland zijn toegelaten, en (iv) ter zake waarvan BPM is geheven naar het tot 1 juli 2012 geldende tarief. Volgt verwijzing.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen inmiddels het volgende compromis zijn overeengekomen. Het historische tarief van het eerste halfjaar van 2012 kan worden toegepast, wat resulteert in € 1562 als verschuldigde BPM en een teruggaaf van € 364. Daarnaast krijgt vof X een proceskostenvergoeding van € 267. Haar hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 13 december

  598
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen