De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Als gevolg van de in de nota van wijziging voorgestelde maatregel wordt in bepaalde situaties vanaf 1 januari 2024 geen bronbelasting op dividenden geheven van de open cv (of een daarmee vergelijkbaar buitenlands lichaam). Er dient bij de achterliggers te worden bepaald of er sprake is van belastingplicht voor de bronbelasting op dividenden.

Omdat de open cv pas op 1 januari 2025 komt te vervallen maar de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden in werking treedt op 1 januari 2024, kan een open cv in bepaalde situaties belastingplichtig worden voor de bronbelasting op dividenden. Met de voorgestelde maatregel wordt voor het jaar 2024 in overgangsrecht voorzien voor open cv’s die belastingplichtig worden op grond van de hybride bepaling van de Wet bronbelasting 2021. Als gevolg van dit overgangsrecht wordt de open cv in die situatie de facto als fiscaal transparant aangemerkt voor de toepassing van bronbelasting op dividenden.

Uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt onder meer dat het wetsvoorstel ziet op het voorkomen van kwalificatieverschillen waardoor de oorzaak van hybride mismatches wordt weggenomen. Deze mismatches worden al beperkt door de hybridemismatchmaatregelen die zijn genomen in het kader van ATAD2. Het voorkomen van kwalificatieverschillen zorgt ervoor dat complexe hybridemismatchbepalingen buiten toepassing kunnen blijven in gevallen waar niet langer sprake is van een mismatch als gevolg van dit wetsvoorstel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

440

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen