Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst had de dubbele nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag niet zo mogen verwerken als jarenlang gebeurde. Deze verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De Belastingdienst gebruikte de gegevens over dubbele nationaliteit bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag, bij het bestrijden van georganiseerde fraude en als indicator in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees. In alle gevallen was de verwerking onrechtmatig.

De Belastingdienst maakte dus ten onrechte onderscheid op basis van nationaliteit. Hierdoor is de verwerking van nationaliteit voor fraudebestrijding en het risicosysteem volgens de privacywet AVG onbehoorlijk. Met dit feitenonderzoek heeft de AP het eerste deel van het onderzoekstraject afgerond. Nu heeft de Minister van Financiën het recht om officieel te reageren op het onderzoek. Hierna kan de AP, in het najaar van 2020, een mogelijke sanctie bekend maken.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  285
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen