Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar, onder ander aan de hand van het overgelegde taxatierapport, de WOZ-waarde 2020 van het hotel niet te hoog heeft vastgesteld. Met een correctie van de waarde in verband met corona hoeft geen rekening te worden gehouden. Op de waardepeildatum was nog geen sprake van corona.

X bv exploiteert een viersterrenhotel met 94 kamers. Het hotel is op 7 maart 2017 op een veiling verkocht voor ruim € 5,2 mln. Vervolgens is het hotel, in verhuurde staat, op 15 mei 2017 doorverkocht voor ruim € 6,8 mln. X bv is het niet eens met de WOZ-waarde 2020 van ruim € 6,6 mln. Volgens X bv moet namelijk een correctie worden toegepast vanwege de coronamaatregelen, omdat het hotel in 2020 langdurig dicht moest. Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat een veilingverkoop niet bruikbaar is voor de WOZ-waardering. De regels van een veilingverkoop wijken namelijk af van een reguliere verkoop. De rechtbank gaat daarom uit van het verkoopcijfer van € 6,8 miljoen. Voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. Op dat moment was nog geen sprake van corona. Een correctie is dus niet op zijn plaats. In hoger beroep bepleit X bv een waarde van € 2,5 mln.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar, onder ander aan de hand van het overgelegde taxatierapport, de WOZ-waarde 2020 van het hotel niet te hoog heeft vastgesteld. Van belang is dat de waarde in het taxatierapport op drie manieren is berekend. Uit deze berekeningen volgt dat de vastgestelde WOZ-waarde niet te hoog is. Over de stelling van X bv dat de waarde, alleen al vanwege corona, substantieel lager dient te liggen en dat sommige gemeenten een afslag van 40% hanteren, merkt het hof op dat X bv de door haar verdedigde waarde op geen enkele wijze onderbouwt. Verder hoeft met de uitbraak van het coronavirus geen rekening te worden gehouden. De uitbraak van het coronavirus heeft namelijk pas in 2020 plaatsgevonden. De situatie op 1 januari 2020 was nog niet zodanig dat dit invloed had op de bezetting van hotels.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Dossiers: Corona

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 juli

41

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen