Op vrijdag 9 februari 2024 vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2023 zijn Vincent Meijerman, Tirza Cramwinckel en Jeroen Versluis. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

Als eerste is Vincent Meijerman (1989) aan de beurt. We leggen hem drie vragen voor.

Wat is voor jou de voornaamste reden om te schrijven?
"Ik vind het lastig om dé belangrijkste reden te noemen. Ik denk dat het voor mij eerder een combinatie van een aantal redenen is: nieuwsgierigheid, de behoefte om de verbinding te zoeken tussen het technische fiscale vakgebied en maatschappelijke vraagstukken, het verlangen om te zoeken naar een beetje orde in de chaos en ook wel een klein beetje ijdelheid.

Maar als ik dan toch iets moet noemen: uiteindelijk begint het altijd bij nieuwsgierigheid. Met enige regelmaat gebeurt het dat ik in de waan van het dagelijkse werkende leven vragen die mijn nieuwsgierigheid hebben gewekt omwille van efficiëntie moet laten liggen: hebben normatieve vraagstukken wel of geen plek in het fiscale recht? Hoe werkt dat evenredigheidsbeginsel nu echt? Waarom biedt de Hoge Raad soms wel en soms geen rechtsherstel? Die vragen belanden dan ergens in een mentaal laatje, om te wachten tot ik de tijd heb om er eens beter naar te kijken.

Eens in de zoveel tijd trek ik dat laatje open, om vervolgens de vragen waarbij ik mijn nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen op te pakken en als basis te nemen voor mijn eerstvolgende aspirant-publicatie. Vaak wordt die nieuwsgierigheid groter als een la-onderwerp toevallig op één of andere manier maatschappelijk actueel is geworden. Gek genoeg wordt dat laatje in de loop van de tijd alleen maar voller, in plaats van leger."

Op welke publicatie ben je het meest trots en waarom?
"Dat is een lastige vraag, uiteindelijk is het vooral aan anderen om te bepalen welke van mijn bijdragen al dan niet goed zijn. Maar ik kan wel zeggen welke recente publicatie het dichtst bij me ligt. Dat is een publicatie uit november 2022. Het ging over de door de Hoge Raad voorgeschreven wijze waarop rechters moeten bepalen of en hoe ze rechtsherstel bieden nadat is vastgesteld dat een wettelijke regel in strijd is met hoger recht. Dat was ook zo’n onderwerp waar ik al een tijdlang mee rondliep, maar wat met onder meer het kerstarrest en de nasleep ervan, maar ook met andere recente grootschalige hersteloperaties door de overheid, de afgelopen jaren actueel is geworden.

Voor mij zit in dat stuk alles wat ik als auteur belangrijk vind. Het kent een hoge informatie- en argumentatiedichtheid, het combineert een rechtsfilosofische en rechtspolitieke invalshoek en er zit de afgelopen jaren opgedane kennis over de rechterlijke macht en het rechterlijke bedrijf in. Tegelijkertijd kent het een hele duidelijke juridisch-technische component en zeilt het dwars door de verschillende fiscale materiële subgebieden heen. Het stuk eindigt na alle theoretische bespiegelingen uiteindelijk met een volgens mij afgewogen concrete aanbeveling.

Ik ben ook erg trots op de in het afgelopen jaar samen met mijn collega Arthur van der Linden geschreven eigendomsrechtelijke en rechtspolitieke analyse van inkomensverhogingen die in extremis tot een verslechterde financiële positie kunnen leiden en op mijn in 2021 gepubliceerde bijdrage over menselijke maat en fiscaal recht, maar het stuk over rechtsherstel springt er voor mijzelf bovenuit."

Wat zou je nog teweeg willen brengen met jouw publicaties?
"Ik heb niet zozeer het oog op een concrete verandering die ik zou willen bereiken. Wel is er voor mij één duidelijk ankerpunt waaraan ik steeds probeer vast te houden. Dat is het gegeven dat het recht meer is dan alleen een verzameling van vooraf bepaalde, in een juridisch vacuüm functionerende en mathematisch op elkaar ingrijpende regels en theorieën.

Uiteindelijk is het recht een ordeningsmechanisme in een complexe pluriforme samenleving. Dat recht verandert met de maatschappij mee, maar is tegelijkertijd een stootkussen tegen maatschappelijke ontsporingen in welke vorm dan ook. Voor het goed functioneren van dat recht is niet bijvoorbeeld alleen de wetgever of alleen de rechter verantwoordelijk. Uiteindelijk heeft iedereen, inspecteur, adviseur, rechter, burger en bedrijf, die met het recht werkt en leeft de opdracht om dat recht volwaardig te laten functioneren. Dat brengt in de dagelijkse praktijk elke keer weer lastige subjectieve en morele keuzes mee waarop het antwoord niet vooraf bepaalbaar is. Dat maakt werken met het recht een bij uitstek subjectieve en morele aangelegenheid met een eigen verantwoordelijkheid voor de gebruiker van dat recht ten aanzien van het effect van zijn juridische keuzes. Als ik met mijn artikelen aan dat besef bij kan dragen is mijn missie denk ik geslaagd."

------------------------------------

De Stevensprijs
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Ilona van den Eijnde (2022), Loes van Hulten (2021)Arthur van der Linden (2020)Martijn Schippers (2019)Simon Cornielje (2018)Coen Maas (2017)Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Bijwonen prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 9 februari a.s. Verzeker je alvast van een plek voor deze inspirerende middag. Deelname is gratis toegankelijk voor een ieder die werkzaam is in de fiscaliteit. Mis het niet en meld je nu aan!

Meer info en aanmelden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Belastingrecht algemeen

397

Gerelateerde artikelen