Hof Den Haag oordeelt dat X het loon heeft genoten in 2014. X heeft het namelijk ter beschikking gesteld aan Y bv, zodat hij dit geld wettelijk gezien als loon heeft genoten.

Belanghebbende, X, houdt 50% van de aandelen in Y bv. In 2014 geniet X een loon van € 47.922. Hiervan wordt € 12.390 niet uitbetaald, wel wordt LB afgedragen. Onmiddellijk nadat X recht heeft gekregen op dit deel van het loon, stelt hij het ter beschikking aan Y bv. X is van mening dat hij het loon in 2014 niet heeft genoten.

Hof Den Haag oordeelt dat X het loon, door het ter beschikking te stellen aan Y bv, heeft genoten in 2014. X heeft hierdoor over het geld beschikt en dit geld wettelijk gezien als loon genoten. Verder wijst het hof er op dat de winst van Y bv vóór de afschrijvingen (geconsolideerd) in 2014 en 2015 positief is, en dat in 2014 geen sprake is van een structureel verliesgevende situatie. Ook stelt het hof vast dat de vordering nog voor verwezenlijking vatbaar is en in 2014 niet kan worden afgewaardeerd. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.146

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 13 juli

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen