Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het voor de heffing van schenkingsrecht noodzakelijk is dat een eenzijdige vermogensverschuiving tot stand wordt gebracht. Bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden is daar geen sprake van. De rechtbank vernietigt de aanslag erfbelasting.

Na een affectieve relatie van 33 jaren, huwen belanghebbende, X, en B op 2 september 2015 in wettelijke gemeenschap van goederen. Op 19 oktober 2017 gaan zij huwelijkse voorwaarden aan, waarbij wordt overeengekomen dat B gerechtigd zal zijn tot 10% van zowel de schulden als de goederen van de gemeenschap en dat X gerechtigd zal zijn tot 90% van zowel de schulden als de goederen van de gemeenschap. B overlijdt op 9 december 2017. X is enig erfgenaam. De inspecteur legt een aanslag erfbelasting op aan X waarbij wordt uitgegaan van een verdeling van 50% - 50%. In geschil is of de wijziging van de gerechtigheid in de huwelijksgemeenschap moet worden beschouwd als een schenking. X stelt dat het aangaan van een gemeenschap van goederen niet kwalificeert als een schenking. De inspecteur stelt dat de schenking plaatsvindt in de obligatoire fase en niet pas in de goederenrechtelijke fase en dat de vermogensverschuiving wordt voltooid door het overlijden van erflater.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat uit enkele oudere arresten van de Hoge Raad blijkt dat het voor de heffing van schenkingsrecht noodzakelijk is dat een eenzijdige vermogensverschuiving tot stand wordt gebracht. Nu geen sprake is van een voltooide vermogensverschuiving, is er geen sprake van een schenking. Volgens de rechtbank vindt bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden namelijk geen voltooide vermogensverschuiving plaats. Ook wijst de rechtbank er nog op dat de Hoge Raad er in de arresten op heeft gewezen dat het de taak van de wetgever is om desgewenst een wettelijke grondslag voor belastbaarheid te creëren voor situaties als de onderhavige. De rechtbank vernietigt de aanslag erfbelasting.

Lees ook het thema Vrijstellingen schenk- en erfbelasting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 15 december

Carrousel: Carrousel

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen