Toezicht op de toekenning van het aantal dispensatierechten CO2-heffing industrie en de transparantie van dat proces is maximaal gewaarborgd. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen van Vendrik (GroenLinks).

Dispensatierechten worden bepaald op basis van de betreffende benchmark, het activiteitsniveau en de jaarlijkse nationale reductiefactor. De nationale reductiefactor is opgenomen in het wetsvoorstel en de betreffende benchmarks worden opgenomen in de ministeriële regeling en zijn zodoende openbaar en voor iedereen kenbaar. Het activiteitsniveau wordt door het overgrote merendeel van de installaties gerapporteerd op grond van de monitorings- en rapportageverplichtingen uit het EU ETS. Deze gegevens moeten voor het EU ETS worden geverifieerd door een externe, geaccrediteerde verificateur. Voor de installaties die nog niet onder het EU ETS vallen worden vanuit de CO2-heffing aanvullende verificatie-eisen opgenomen, zodat ook deze gegevens extern worden geverifieerd. Het activiteitsniveau wordt ook gebruikt voor de berekening van emissierechten die gratis worden toegewezen vanuit het EU ETS. De berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten wordt gecontroleerd door de Europese Commissie.

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de berekening en vaststelling van de dispensatierechten en kan zo nodig handhavend optreden. Ook zorgt het bestuur van de NEa ervoor dat alle besluiten en verslagen die verband houden met de hoeveelheid dispensatierechten openbaar worden gemaakt, voor zover dit mogelijk is in verband met vertrouwelijke productiegegevens.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2020

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 december

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen