Voor zover bekend zijn er op dit moment twee zaken onder de rechter die uitsluitend over het EU-verdedigingsbeginsel gaan. Dat antwoordt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over het handhaven van het EU-verdedigingsbeginsel door de Douane.

Het EU-verdedigingsbeginsel kreeg meer betekenis door het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 december 2008 in de Sopropé-zaak, nr. C-349/07 (V-N 2011/13.9). Na het arrest heeft de Douane een extra stap toegevoegd aan de standaard werkwijze die vooraf gaat aan de totstandkoming van een nadelig besluit. Belastingplichtigen worden door de inspecteur vooraf in kennis gesteld van de voorgenomen besluiten en in de gelegenheid gesteld om hun reactie daarop te geven. Op deze manier kan de reactie worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming.

Soms zijn er gerechtvaardigde redenen zijn om de belastingplichtige niet vooraf te informeren, zoals in situaties waarin niet kan worden gewacht met direct overheidsingrijpen ter bescherming van de gezondheid van mens, dier of plant.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Douane, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 december

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen