De eindrapportage van de uitgewerkte alternatieven voor het toeslagenstelsel is door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage beschrijft naast de beleidsopties die onderdeel kunnen zijn van een herziening van het stelsel een aantal illustratieve samenhangende varianten.

Het burgerperspectief staat in de uitwerking centraal. Zo is er een groot aantal beleidsopties vanuit het perspectief van doenvermogen voorgelegd aan burgers en professionals, die in hun werk te maken hebben met de gevolgen van het toeslagenstelsel. Daarnaast wordt in de beleidsopties aandacht besteed aan de inkomenseffecten, de haalbaarheid van uitvoering, de financiële gevolgen en de juridische aspecten.

De drie illustratieve varianten met een routekaart naar een alternatief stelsel zijn: toegankelijkheid borgen door prijzen voor burgers te verlagen, inkomensonafhankelijke inkomensondersteuning met uitkeerbare heffingskortingen en integrale vereenvoudiging voor belastingen en toeslagen.

De uitgewerkte varianten laten zien dat wanneer toeslagen worden afgeschaft en worden vervangen door generiekere instrumenten, dit onvermijdelijk gepaard gaat met negatieve inkomenseffecten en/of extra geld om deze effecten op te vangen. De vervolgstap is om hierin een keuze te maken. Dit is aan een volgend kabinet.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 december

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen