In het besluit aftrek van omzetbelasting wordt ingegaan op het recht op aftrek van BTW. Het besluit is geactualiseerd in verband met onder andere jurisprudentie. De actualisaties betreffen inhoudelijke en beleidsmatige wijzigingen. Ook zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

Onder andere de volgende inhoudelijke en beleidsmatige wijzigingen zijn opgenomen: In hoofdstuk 3 is het gevolg verwerkt van het Gmina Ryjewo-arrest van het HvJ EU van 25 juli 2018, zaaknr. C-140/17 (V-N 2018/42.12). Hierdoor kan in meer gevallen herziening van belasting plaatsvinden ingeval goederen voor niet-economische activiteiten worden gebruikt. In paragraaf 4.2.6 is aangegeven dat bij leegstand van onroerend goed de uitgangspunten van HR 14 juni 2014, nr. 13/00282 (V-N 2014/31.22), worden gevolgd. In hoofdstuk 5 is een uitbreiding opgenomen van de goedkeuring voor BTW-aftrek door een samenwerkingsverband voor de verwerving van diensten door de maten in een maatschap (paragraaf 5.2.4 ). De goedkeuring voor BTW-aftrek voor bedrijfs- en productschappen is vervallen, omdat de bedrijfs- en productschappen zijn opgeheven. Ook zijn de voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring voor ondernemersverenigingen aangepast (paragraaf 5.2.6). Tevens is een goedkeuring opgenomen om de werkgever aan te merken als afnemer van de vervoersprestatie bij gebruik van OV-kaarten voor zakelijke doeleinden door werknemers (paragraaf 5.2.7).

Het besluit beschrijft hoe in bepaalde situaties het recht op aftrek van BTW moet worden bepaald. Ook bevat het besluit interpretaties van bepaalde relevante begrippen en verwijzingen naar nationale en Europese jurisprudentie.

Het besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2020. Het oude besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/641M (V-N 2012/6.16) is ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 16

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 2

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 december

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen