Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt, anders dan de rechtbank, dat X ten onrechte aanslagen zuiveringsheffing bedrijfsruimte heeft ontvangen.

Aan belanghebbende, X, zijn voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen zuiveringsheffing opgelegd. De aanslagen hebben betrekking op het afvoeren van afvalwater uit een bedrijfsruimte. In geschil is of de aanslagen terecht aan X zijn opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt, anders dan de rechtbank, dat X ten onrechte aanslagen zuiveringsheffing bedrijfsruimte heeft ontvangen. X stelt dat zij geen gebruiker is van de bedrijfsruimte. Zij verhuurt de ruimte aan een administratiekantoor. Ter onderbouwing van haar standpunt overlegt X huurcontracten en foto’s van de bedrijfsruimte. Het hof vernietigt de aanslagen, maar wijst het verzoek om immateriële schadevergoeding af. De redelijke termijn van twee jaar is niet overschreden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 122

Algemene wet bestuursrecht 3.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 15 december

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen