Bij de stemmingen over het Belastingplan 2015 is door de Tweede Kamer nog een motie aangenomen.

Hierin wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan door aanscherping van art. 25 IW 1990 en opname van een bepaling in de Wet VPB 1969 analoog aan artikel 7.5 lid 7 Wet IB 2001.
 

Dossiers: Prinsjesdag 2014

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 14 november

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen