Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het bewijsaanbod van de invorderingsambtenaar tardief is, aangezien de heer X al veel eerder de problemen met de postbezorging had genoemd.

In geschil is of aan de heer X terecht een dwangbevel met € 39 aan kosten is uitgevaardigd voor een openstaand bedrag van € 7 aan aanmaningskosten. Rechtbank Overijssel stelt de invorderingsambtenaar in het gelijk. X stelt in hoger beroep dat hij de betreffende aanmaning nooit heeft ontvangen. Dit zou te wijten zijn aan het ingewikkelde stratenplan in zijn woonwijk en het grote verloop in de postbezorgers. X zegt zelf ook regelmatig post te ontvangen die niet voor hem bestemd is. De invorderingsambtenaar doet op de zitting het bewijsaanbod om bij PostNL te checken of de problemen daar bekend zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het bewijsaanbod tardief is, aangezien X al veel eerder de problemen met de postbezorging had genoemd. Feiten of omstandigheden die maken dat de ambtenaar het bewijsaanbod niet eerder kon bijbrengen, zijn gesteld noch aannemelijk geworden. De goede procesorde, waaronder is begrepen een vlotte procesgang, moet in dit geval prevaleren. X slaagt er met zijn geloofwaardige verklaring dus in het vermoeden van ontvangst van de aanmaning op zijn adres te ontzenuwen. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Kostenwet invordering rijksbelastingen 1

Invorderingswet 1990 11

Editie: 4 december

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Invordering

Informatiesoort: VN Vandaag

  190
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen