Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de door X overgelegde documentatie niet is aan te merken als een medisch voorschrift. De kosten van aanpassing van de woning zijn dan ook niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

X lijdt aan diverse aandoeningen (o.a. Parkinson en boezemfibrilleren). In verband met deze aandoeningen voert X enige aanpassingen aan haar woning door. In verband met deze aanpassingen voert zij in 2011 € 14.000 en in 2012 € 19.000 aan specifieke zorgkosten op in haar IB-aangiften. De inspecteur accepteert de aftrekposten niet. Volgens hem zijn de aanpassingen namelijk niet op medisch voorschrift aangebracht.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de door X overgelegde documentatie (diverse verklaringen, diverse (zorg)overeenkomsten, haar medische historie en een brief van de gemeente) onvoldoende is om te concluderen dat de aanpassingen van de woning op medisch voorschrift hebben plaatsgevonden. Volgens het hof is er namelijk geen sprake van een voorschrift dat zowel aanpassing van de woning voorschrijft als omschrijft welke specifieke aanpassingen nodig zijn. Ook is er geen sprake van een voorschrift dat door een als genees- of heelkundige aan te merken hulpverlener is opgesteld. De inspecteur heeft dan ook terecht geweigerd om de aanpassingskosten van de woning in aftrek toe te laten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Editie: 13 september

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen