Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in 2010 geen rekening hoeft te houden met nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Uit het overzicht van de inspecteur blijkt namelijk dat de ultimo 2008 nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek in 2009 is verrekend.

X beschikt over nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Naar aanleiding van een verzoek van X om herziening van de te verrekenen verliezen en de te verrekenen persoonsgebonden aftrek, stelt de inspecteur een boekenonderzoek in. Aan de hand van dit onderzoek stelt de inspecteur vast dat X eind 2008 nog beschikte over € 15.235 aan nog niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek. X vindt de IB-aanslag 2010 te hoog. Volgens X heeft de inspecteur namelijk ten onrechte geen rekening gehouden met nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in 2010 geen rekening hoeft te houden met nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Het hof wijst er daarbij op dat de inspecteur op 4 januari 2017 een overzicht heeft verstrekt van de nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Uit dit overzicht blijkt dat de nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek eind 2008 € 15.850 bedroeg, en dat dit bedrag in 2009 is verrekend. In 2010 resteert volgens het hof dan geen nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek meer. De inspecteur heeft de aanslag dan ook niet te hoog vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.2a

Editie: 23 augustus

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  19
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen