De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten (V-N 2018/34.4) geactualiseerd.

Onderdeel 1.4 ‘Dwangsom is geen boete’ is geschrapt in verband met de wijzigingen van art. 3.14 lid 1 Wet IB 2001 per 1 januari 2020. Door deze wetswijziging zijn kosten en lasten die verband houden met dwangsommen als bedoeld in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht en daarmee vergelijkbare buitenlandse dwangsommen, niet meer aftrekbaar. Dit onderdeel heeft zijn relevantie verloren en is daarom ingetrokken.

De voorbeelden in onderdeel 5.1.2 (gebruiksvergoeding aftrekbeperking specifiek voor privébezittingen) zijn geactualiseerd. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Het nieuwe besluit treedt 14 mei 2020 in werking.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.17

Wet inkomstenbelasting 2001 3.16

Wet inkomstenbelasting 2001 3.15

Wet inkomstenbelasting 2001 3.14

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 mei

Rubriek: Inkomstenbelasting

Focus: Focus

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

  782
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen