De Hoge Raad oordeelt dat bij een taxatie van een gebruikte personenauto met meer dan normale gebruiksschade als referentie mede gebruik kan worden gemaakt van een koerslijst. De aldus toegepaste handelsinkoopwaarde is echter slechts een uitgangspunt.

X bv doet BPM-aangifte voor een Ford Transit Custom 300, die is gebruikt voor kortstondige verhuur ('ex-rental') en schade heeft. X voldoet € 6415 aan BPM. Na hertaxatie door Domeinen volgt een naheffingsaanslag van € 2080. Rechtbank Gelderland vermindert de aanslag tot € 1459. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden claimt X bv ten onrechte een ‘ex-rental’-korting. Zij heeft er namelijk voor gekozen de handelsinkoopwaarde te bepalen aan de hand van een Eurotaxglass’ koerslijst, waarin de variabele ‘ex-rental’ niet is opgenomen. De aanslag wordt enkel verlaagd tot € 703 wegens de extra 10% korting voor bijstelling dealer- en marktsituatie. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat bij een taxatie van een gebruikte personenauto met meer dan normale gebruiksschade als referentie mede gebruik kan worden gemaakt van een koerslijst. De aldus toegepaste handelsinkoopwaarde is echter slechts een uitgangspunt. Verschillen vanwege meer dan normale gebruiksschade en/of andere bijzondere of afwijkende kenmerken en eigenschappen die niet in de koerslijstwaarde zijn verdisconteerd, kunnen zowel waardedrukkend als waardeverhogend zijn. De taxateur van X heeft terecht rekening gehouden met het waardedrukkende effect van het verhuurverleden. Het beroep van X is gegrond. De aanslag wordt verlaagd tot € 254.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

125

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen