Rechtbank Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat voor 2007 een verzoek om een betalingsregeling is gedaan. Voor dat jaar heeft zij dus geen recht op opzet/grove schuld compensatie. De kosten van de accountant hoeven ook niet vergoed te worden.

X en haar gezin zijn gedupeerd door de Toeslagenaffaire. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen zijn voor 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 en 2013 fouten gemaakt, waardoor X recht heeft op een opzet/grove schuld compensatie van € 49.004. In geschil is of X ook voor 2007 recht heeft op deze compensatie (art. 2.6 lid 1 Wet hersteloperatie toeslagen). Eind 2010 is de kinderopvangtoeslag definitief berekend en is bepaald dat X € 1236 (inclusief invorderingskosten) moet terugbetalen. De oorzaak was dat er in 2007 minder opvanguren zijn afgenomen dan in de voorschotfase was berekend.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat voor 2007 een verzoek om een betalingsregeling is gedaan. Uit het dossier blijkt dat de terugvordering eind 2011 is verrekend met de toeslag van 2012 en dat X pas in 2014 een accountant heeft ingeschakeld om een betalingsregeling te krijgen. Voor 2007 heeft X geen recht op extra compensatie. De kosten van de accountant hoeven ook niet vergoed te worden, ondanks het andersluidende oordeel van bezwaaradviescommissie.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

700

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen