De Hoge Raad oordeelt dat het discriminatieverbod van art. 110 VWEU zou worden geschonden als de nieuwe auto's vóór 1 januari 2018 al in het Duitse kentekenregister waren ingeschreven, maar dat is hier niet geval.

X doet in januari 2018 BPM-aangifte voor drie nieuwe uit Duitsland afkomstige personenauto’s die aldaar zijn geproduceerd. De auto’s zijn in februari 2018 voor het eerst in Nederland toegelaten op de weg. In geschil is of X terecht toepassing claimt van het BPM-tarief van 2017. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dat tarief niet van toepassing, omdat de auto’s niet in 2017 in het Nederlandse kentekenregister waren ingeschreven. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt echter dat de datum van inschrijving in het Nederlandse kentekenregister zonder tenaamstelling (de preregistratie) geen onderscheidend kenmerk is (zie HR 1 mei 2020, 18/02168, V-N 2020/22.10). X stelt dus met succes dat er in de eerste twee maanden van 2018 acht vergelijkbare nieuwe auto’s te naam zijn gesteld waarbij het tarief van 2017 is toegepast. De Staatssecretaris van Financiën stelt in cassatie dat het hof over het hoofd ziet dat het aangehaalde HR-arrest alleen betrekking heeft op de registratie van gebruikte auto's.

De Hoge Raad oordeelt dat de vergelijking tussen uit andere EU-lidstaten afkomstige gebruikte auto's die worden geregistreerd in het Nederlandse kentekenregister en anderzijds reeds in Nederland geregistreerde gebruikte auto's hier inderdaad niet relevant is. De tegemoetkoming van art. 16a lid 1 Wet BPM 1992 geldt alleen als de auto's die vóór 1 januari 2018 al in het Nederlandse kentekenregister waren ingeschreven, maar waarvoor nog geen tenaamstelling had plaatsgevonden. Het discriminatieverbod van art. 110 VWEU zou worden geschonden als de nieuwe auto's vóór 1 januari 2018 al in het Duitse kentekenregister waren ingeschreven, maar dat is hier niet geval. Er zijn dus terecht drie naheffingsaanslagen van € 559 opgelegd. Het beroep van de Staatssecretaris is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

148

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen