Op 30 oktober 2023 hebben de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie nogmaals hun steun uitgesproken voor de tweepijleroplossing voor de belastingproblematiek als gevolg van de digitalisering van de economie.

De vooruitgang van het Inclusive Framework met betrekking tot het multilateraal verdrag dat zorgt voor implementatie van Pijler 1 en de vooruitgang met betrekking tot Bedrag B, worden verwelkomd door de Raad. De Commissie is van mening dat de in december 2022, februari 2023 en juli 2023 door het Inclusive Framework gepubliceerde Administrative Guidance verenigbaar is met de Pijler 2-richtlijn. Dit wordt ondersteund door de Raad. De Commissie moedigt alle lidstaten aan om snel over te gaan tot de omzetting van Pijler 2.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

312

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen