De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer naar aanleiding van het voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies.

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer naar aanleiding van het voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies.

De staatssecretaris benadrukt dat het voorstel niet leidt tot wijzigingen in de materiële belastingwetgeving. Het voorstel heeft als doel om de transparantie te vergroten door belastingdiensten in een vroeg stadium over informatie te laten beschikken. Hierdoor wordt de Belastingdienst in staat gesteld om de informatie over potentieel agressieve belastingstructuren te gebruiken bij het vaststellen van het bedrag aan verschuldigde belasting. Het kabinet onderschrijft het belang van transparantie ten volle en verwacht gezien de zich snel opvolgende recente wijzigingen van de administratieve bijstandsrichtlijn niet dat met het voorliggende voorstel de grenzen aan de actieve informatievergaring over grensoverschrijdende belastingstructuren zijn bereikt.

Met betrekking tot het voorstel tot mandatory disclosure stelt hij dat de toelaatbaarheid van de constructie geen criterium is dat al dan niet de verplichting tot melding in het leven roept. De beoordeling van die toelaatbaarheid is aan de Belastingdienst. Het doel van het voorstel tot mandatory disclosure is in zoverre enkel dat de Belastingdienst eerder kennis kan krijgen van grensoverschrijdende belastingplanning, in het bijzonder ook van de planning die in andere EU-lidstaten plaatsvindt.

Het kabinet onderschrijft ten volle het doel van het voorstel maar acht de reikwijdte ervan te breed. Daarom heeft het een aantal suggesties gedaan om de reikwijdte ervan te beperken.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 oktober

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen