Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederland belasting mag heffen over de AOW-uitkering van de in Thailand woonachtige X. Door een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wordt het oorlogspensioen niet in de navordering betrokken.

X is woonachtig in Thailand en ontvangt vanuit Nederland een AOW-uitkering en een oorlogspensioen. In Nederland wordt hierop loonbelasting ingehouden. Voor wat betreft het oorlogspensioen heeft de inspecteur op verzoek van X een vrijstelling verleend voor de loonbelasting in 2015. Voor de AOW-uitkering heeft de inspecteur het verzoek om de vrijstelling meermaals afgewezen. X geeft in zijn aangiften IB/PVV 2017-2019 de uitkeringen aan als inkomen, maar merkt deze ook aan als elders belast, waardoor per saldo het inkomen nihil bedraagt. De inspecteur legt vervolgens navorderingsaanslagen IB/PVV op. X gaat in beroep en stelt dat Nederland geen belasting mag heffen over het inkomen op basis van de Overeenkomst tussen Nederland en Thailand tot het vermijden van dubbele belasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederland belasting mag heffen over de AOW-uitkering. In de Overeenkomst tussen Nederland en Thailand is geen specifieke bepaling opgenomen over AOW-uitkeringen en daarnaast is in de Overeenkomst geen restbepaling opgenomen. Op basis van de Nederlandse nationale wetgeving zijn AOW-uitkeringen volledig belastbaar in Nederland. De inspecteur heeft derhalve terecht een navorderingsaanslag opgelegd ten aanzien van de AOW-uitkeringen. Door een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wordt het oorlogspensioen niet in de navordering betrokken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 7 april

512

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen