Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat de uitzondering op de bewijsregel voor ingekomen werknemers van art. 10e lid 4 UBLB niet geldt omdat een geldige 30%-beschikking ontbreekt.

X woont en werkt sinds 2 januari 2017 in Nederland met een 30%-regeling. De 30%-beschikking wordt met terugwerkende kracht ingetrokken omdat X niet voldoet aan de eis van specifieke deskundigheid. Per 1 december 2018 krijgt X een nieuwe baan. Gezien de intrekking van de beschikking heeft X geen recht op de 30%-regeling. Vervolgens gaat X van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 op basis van uitzending werken in het buitenland. Bij terugkomst vraagt X opnieuw de 30%-regeling aan. Deze wordt geweigerd omdat X niet voldoet aan de eis dat hij gedurende minimaal 2/3 van de periode van 24 maanden voorafgaand aan het verzoek buiten Nederland of een afstand van 150 km of minder van de grens met Nederland verblijft.

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat een werknemer die na tijdelijk in Nederland te hebben gewerkt een jaar in het buitenland gaat werken geen recht heeft op de 30%-regeling. De werknemer voldoet door dit eerdere werk niet aan de eis dat hij gedurende tenminste 2/3 deel van een periode van 24 maanden buiten Nederland of een gebied van 150 km of minder van de grens verblijft. Er is derhalve geen sprake van een ingekomen werknemer. Art. 10e lid 4 UBLB kent een uitzondering op deze regel ingeval van een eerder in Nederland tewerkgestelde werknemer. Ondanks dat de tekst van het besluit niet als voorwaarde stelt dat de werknemer bij de eerdere tewerkstelling moet beschikken over een geldige 30%-beschikking oordeelt de rechter dat deze voorwaarde wel geldt. Uit de wetgeschiedenis blijkt immers dat art. 10e lid 4 UBLB in het leven is geroepen om te voorkomen dat werknemers wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland hun recht op de 30%-regeling verliezen. Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is terecht afgewezen.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 7 april

24

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen