De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland wijst het verzoek van X om een voorlopige voorziening voor een dwangbevel zorgtoeslag af dan wel verklaart zich onbevoegd daarvan kennis te nemen.

X verzoekt Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening te treffen in verband met een dwangbevel voor een terugvordering van zorgtoeslag. X maakt sterk bezwaar tegen het feit dat de ontvanger regres zou plegen op een verzekeringsuitkering waardoor X geen inkomen meer heeft.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland wijst het verzoek van X om een voorlopige voorziening voor een dwangbevel zorgtoeslag af dan wel verklaart zich onbevoegd daarvan kennis te nemen. Voor zover X stelt dat de Belastingdienst niet bevoegd is de zorgtoeslag 2021 terug te vorderen, oordeelt de rechtbank dat de bodemrechter dit moet beoordelen. Omdat inmiddels uitstel van betaling is verleend voor het terugbetalen van de toeslag, is geen spoedeisend belang aanwezig. Voor zover X opheffing van het beslag wenst voor de terugbetaling van de zorgtoeslag, is de voorzieningenrechter hierover niet bevoegd (art. 17 IW 1990). X kan via een dagvaarding bij de civiele rechter verzet doen tegen de uitvoering van het dwangbevel. De Belastingdienst heeft overigens ontkend dat er beslag is gelegd. Het verzoek van X om de zaak door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof wijst de voorzieningenrechter af.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:81

Invorderingswet 1990 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 7 april

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen