Het introduceren van een belastingvrije voet is, in combinatie met het afschaffen van heffingskortingen, een mogelijkheid die onderzocht kan worden om het stelsel te vereenvoudigen. Dit gaat echter gepaard met inkomenseffecten. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen over het opiniestuk 'Arbeidskorting werkt averechts, waarom grijpt politiek niet in?'

Het niet afbouwen van de arbeidskorting zorgt slechts voor een beperkte toename van het arbeidsaanbod. Uit de modellen van het CPB volgt dat veelal mannen zouden profiteren van deze beleidswijziging. Van deze groep is bekend dat zij minder sterk reageren op financiële prikkels. Het niet afbouwen van de arbeidskorting heeft daarnaast forse budgettaire consequenties.

Een belastingvrije voet werkt ongeveer hetzelfde als een heffingskorting. Er is in 2001 voor gekozen de belastingvrije voeten te veranderen in heffingskortingen, omdat met kortingen gerichter inkomensbeleid kan worden gevoerd. Een belastingvrije voet maakt het stelsel wel transparanter.

De Kamervragen zijn gesteld door het lid Eppink (JA21).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 april

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

74

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen