De kindregeling voor kinderen van gedupeerde ouders door de toeslagenaffaire heeft geen generieke schuldenaanpak. Het kabinet wil getroffen jongeren met problematische schulden gericht perspectief bieden en komt met een schuldhulpverleningsaanbod. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris De Vries van Financiën op vragen van de vaste commissie voor Financiën rondom de hersteloperatie toeslagen.

Het kabinet gaat de bewezen effectieve instrumenten voor het schuldhulpverleningsaanbod aan jongeren, zoals gemeentelijke aanpakken, aanpakken zoals het jongerenperspectieffonds en het wettelijk instrumentarium, maximaal stimuleren. Eind april 2023 volgt een Kamerbrief over de voortgang.

De prognose is dat, rekening houdend met een aantal randvoorwaarden en de inzet van diverse maatregelen, 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 zijn afgerond. De laatste 10% volgt in het half jaar daarna. Zonder inzet op versnelling wordt dit later.

Om de instroom van het type bezwaren door het ontbreken van een dossier te beperken heeft UHT ingezet op verschillende maatregelen, zoals de opschaling van het dossierteam, een informatie- en beoordelingsformulier dat met de ouder wordt gedeeld en besproken en betere laksoftware. Uit een pilot is reeds gebleken dat betere laksoftware in combinatie met voldoende personeel een significante versnelling oplevert waarmee ouders en hun gemachtigden eerder het dossier kunnen ontvangen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 april

81

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen