Uit informatie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat sinds augustus 2020 twaalf bankrekeningen van Accidental Americans zijn geblokkeerd of gesloten. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over FATCA en Accidental Americans.

De reden voor het blokkeren of sluiten van de bankrekening is het ontbreken van een Taxpayer ID number (TIN) of omdat rekeninghouders niet reageren op herhaaldelijke verzoeken van de bank om informatie aan te leveren.

Banken kunnen zelf beslissen of zij de relatie met een rekeninghouder voortzetten, mits ze zich daarbij houden aan de geldende wet- en regelgeving. Toezichthouders AFM en DNB houden toezicht op de naleving van deze regelgeving. Rekeninghouders hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de kwestie voor te leggen aan de rechter als hun bankrekening dreigt te worden beëindigd. Als er een klacht wordt ingediend bij het Kifid, wordt het beëindigen van de rekening uitgesteld.

In maart 2020 heeft de VS in een brief aan de Europese Commissie aangegeven in overleg te zullen gaan met belastingdiensten alvorens over te gaan tot het aanwijzen van een financiële instelling (FI) als non-compliant. De expliciete boodschap vanuit de VS is bovenal dat het niet nodig is om bankrekeningen te sluiten bij het enkel ontbreken van een TIN of Certificate of Loss of Nationality (CLN).

De VS nodigt de banken uit om in gesprek te gaan over de gevallen waar nog een TIN of CLN mist en over de inspanning die de IRS in dit kader van FI’s verlangt. De banken hebben aangegeven dit het liefst in EU verband te doen, via de gezamenlijke vereniging voor Europese banken, de European Banking Federation.

De staatssecretaris geeft aan in gesprek te blijven met banken over het stopzetten van rekeningen of het dreigen daarmee en het weigeren om een betaalrekening te openen. Ook geeft hij aan dat hij zich blijft inzetten voor het vereenvoudigen van de afstandsprocedure en het verlagen van de kosten daarvan.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  527
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen