Als geen natuurlijke persoon op grond van uiteindelijk eigendom of zeggenschap kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende, dan dient het gehele statutair bestuur te worden geregistreerd in het UBO-register. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Bruins (CU).

Bij het opvragen van informatie uit het UBO-register wordt steeds duidelijk in het uittreksel vermeld op welke grond een persoon als UBO is ingeschreven, de zogenaamde “aard” van het belang van de persoon. In het geval dat een bestuurder vanwege diens functie is geregistreerd, en niet vanwege uiteindelijk eigendom of zeggenschap, zal dit uit het uittreksel dus duidelijk blijken. Dit geldt voor alle natuurlijke personen die worden geregistreerd op grond van hun functie als bestuurder, met inbegrip van de bestuurders van ANBI’s. De geregistreerde natuurlijke personen in het UBO-register komen in dat geval overeen met de gegevens in het handelsregister, waarin alle bestuurders nu al ingeschreven moeten zijn. De UBO-registratie openbaart dus geen nieuwe informatie. De Kamer van Koophandel zal bij de inschrijving van UBO’s op grond van de functie als bestuurder dan ook een controle doen op de reeds ingeschreven gegevens van de bestuurders van de juridische entiteit.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 22 september

Rubriek: Civiel recht algemeen

  821
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen